Introduktion

Digitaliseringssnurran riktar sig främst till dig som har behov av stöd vid planering och beslutsfattande om bredbandsinvesteringar och digitalisering.

Digitaliseringssnurran ger ett underlag för att bedöma potentiella, monetära, effektiviseringsvinster vid införandet av ett urval av digitala tjänster inom en kommun, ett och fem år efter implementeringen. Observera att potentialen i detta verktyg endast beräknas på de effekter som uppstår inom den kommunala förvaltningen, medan övriga eventuella effekter som till exempel uppstår hos medborgarna inte omfattas.

När du börjar använda verktyget kommer du att först behöva välja vilken kommun du vill genomföra en simulering på. Detta påverkar de beräkningar som görs i verktyget. De flesta parametrar och fält i verktyget är från början ifyllda med ett schablonvärde, men går oftast att justera utifrån egna förutsättningar.

Beräkningarna av potentialen är baserade på underlag och resultat från ett antal kommuner som redan har valt att införa en eller flera av dessa tjänster. Antaganden och parametrar i modellerna baseras på intervjuer med ett antal kommuner, offentliga rapporter och data från olika offentliga databaser (Kolada och SCB).Se vår video hur Digitaliseringssnurran fungerar