Användarinformation

Digitaliseringssnurran har tagits fram av Post- och telestyrelsen i samarbete med Analysys Mason (f d AB Stelacon) och RISE och baseras på en modell som ursprungligen tagits fram av RISE Acreo på uppdrag av Svenska Stadsnätsföreningen och Myndigheten för delaktighet inom ramen för EU-projektet Connected for Health.

Digitaliseringssnurran är resultatet av ett regeringsuppdrag till Post- och telestyrelsen med anledning av regeringens bredbandsstrategi, Sverige helt uppkopplat 2025, vilken syftar till att etablera framtidsäkert bredband i hela landet.

Nedan finns länkar till ytterligare information om Digitaliseringssnurran.

Här hittar du vanliga frågor och svar avseende Digitaliseringssnurran - ett verktyg för att bedöma digitaliseringens potential inom kommunal verksamhet.

Presentationen i Powerpoint sammanfattar information om användning av verktyget, de olika modellerna och resultatet. Den kan användas som informationsmaterial i samband med presentation av verktyget och är möjlig att modifiera utifrån egna behov.

Rapporten ger en fördjupad bild av PTS regeringsuppdrag, metod för framtagande av modellen samt information om digitalisering av tjänster inom kommunala verksamheter.