Administrativa processer

Administrativa processer kan omfatta en mängd processer som kan ha olika komplexitet och mängd ärenden, och vi har valt att lyfta fram e-tjänster för bygglovsansökningar (i verktyget kallade ”Bygga & bo”). Området omfattar bland annat bygglovsärenden och andra tillståndsärenden kopplat till bostaden.

De effekter som väntas följa av att kommunernas bygglovsrelaterade processer digitaliseras är primärt den tidseffektivisering som det innebär för handläggare och personal som hanterar bygglovsansökningar. Bygglovshandläggarens arbete underlättas och effektiviseras t ex med hjälp av färre manuella moment, färre fel, bättre och mer standardiserad dokumentation, bättre kommunikationsmöjligheter etc. – vilket primärt resulterar i en tidseffektivisering och en högre kvalitet i arbetet. Potentialberäkningarna bygger på att hela bygglovsprocessen digitaliseras, dock är ej automatisering (robotisering). Verktyget möjliggör även att användaren kan experimentera med ytterligare en e-tjänst för administrativa processer.