Administrativa processer

Administrativa processer kan omfatta en mängd processer som kan ha olika komplexitet och mängd ärenden, och vi har valt att lyfta fram e-tjänster för bygglovsansökningar (i verktyget kallade ”Bygga & bo”). Området omfattar bland annat bygglovsärenden och andra tillståndsärenden kopplat till bostaden.

De effekter som väntas följa av att kommunernas bygglovsrelaterade processer digitaliseras är primärt den tidseffektivisering som det innebär för handläggare och personal som hanterar bygglovsansökningar. Bygglovshandläggarens arbete underlättas och effektiviseras t ex med hjälp av färre manuella moment, färre fel, bättre och mer standardiserad dokumentation, bättre kommunikationsmöjligheter etc. – vilket primärt resulterar i en tidseffektivisering och en högre kvalitet i arbetet. Förutom kostnadsbesparingar genom tidseffektivisering så inkluderar vi även kostnadsbesparingar för fysisk/manuell arkivering. Potentialberäkningarna bygger på att hela bygglovsprocessen digitaliseras, dock är ej automatisering (robotisering) inkluderad.

Verktyget möjliggör även att användaren kan experimentera med ytterligare en e-tjänst för administrativa processer, kallad "annan e-tjänst" i verktyget. Beräkningen bygger på att en idag manuell process digitaliseras och en viss andel av alla ärenden hanteras av den nya tjänsten.