Hemtjänst

Hemtjänst omfattas av följande tjänster:

• Digital dagtillsyn
• Digital nattillsyn
• Digital medicinpåminnare
• Digital hygienassistent
• Digital nyckelhantering

De tre förstnämnda tjänsterna1 innebär effektiviseringar i form av färre fysiska besök till hemtjänsttagaren medan den sistnämnda innebär minskad administration och delvis kortare transporter för de anställda inom hemtjänsten. Hygienassistenten innebär vissa tidsbesparingar för hemtjänstpersonalen men bidrar framförallt till förbättrad livskvalitet för den hemtjänsttagaren och en förbättrad arbetsmiljö för hemtjänstpersonalen.

Digital dagtillsyn innebär möjlighet till videokommunikation med hemtjänstpersonal under dagtid. Vid digital nattillsyn används en kamera och mikrofon som gör att hemtjänsttagaren kan ses till på natten utan att hemtjänsten behöver göra ett fysiskt besök. Genom den digitala lösningen kan hemtjänsttagaren tittas till utan att störas i sin nattsömn och det innebär även minskad restid för de anställda inom hemtjänsten, samt minskade transportkostnader.

En digital, uppkopplad medicinpåminnare ger hemtjänstpersonalen möjlighet att monitorera och följa upp att hemtjänsttagarna har tagit rätt medicin i rätt tid.

En hygienassistent är en installation som i badrum/dusch som möjliggör att hemtjänsttagaren kan duscha och sköta sin personliga hygien självständigt. Lösningen bedöms ha en positiv effekt för självkänslan och integriteten samt även medverka till en bättre arbetsmiljö för hemtjänstpersonalen genom färre tunga lyft. Vidare kan hemtjänstpersonalen utföra andra sysslor under tiden personen duschar. Vissa lösningar är även uppkopplade med sensorer för ökad trygghet.

För att förenkla hemtjänstpersonalens administration av nycklar till de bostäder som de besöker kan ett nyckellöst system användas. I flera kommuner har de vanliga traditionella låsen ersatts med digitala lås som styrs via en applikation på en telefon eller surfplatta. Lösningen gör det möjligt för hemtjänstpersonalen att låsa upp hemtjänsttagarens dörr med hjälp av applikationen och därmed slippa hantera fysiska nycklar. Effektiviseringar kan uppnås både vid planerade besök och vid akuta besök och larm.

Vid ett planerat besök uppstår effektiviseringen i form av minskad tid för att hämta och återlämna nycklar på hemtjänstens kontor. Vid användning av digitala nycklar vid akuta eller oplanerade händelser uppstår effektiviseringen istället i form av minskad körsträcka. Om en fysisk nyckel används vid en akut händelse förväntas ärendet tilldelas en anställd som befinner sig nära hemtjänstens kontor och snabbt kan hämta nyckeln. Den anställda måste sedan ta sig till hemtjänsttagaren där den akuta händelsen har ägt rum. Om en digital nyckel används kan ärendet istället tilldelas en anställd som befinner sig nära platsen för den akuta händelsen.1 Vilka ingått i den av MFD:s framtagna beräkningsmodellen - Välfärdsteknologisnurran.