Socialtjänst

Digitalisering av socialtjänst omfattar en modell för ekonomiskt bistånd. Effektiviseringen påverkar främst kommunens interna processer med hantering av dokument samt beslut om ekonomiskt bistånd. Modellen bygger på att effektiviseringen kan uppkomma till följd av att enbart ansökningshandlingar digitaliseras, men att en större effekt uppnås om även själva beslutsstödet digitaliseras (via en så kallad ”robot” eller RPA - Robotic Process Automation).

Verksamhetssystemet kopplas ihop med en programvara som hjälper till med de enkla processerna, som att exempelvis fylla i uppgifter, göra bedömningar och beräkningar av avgifter, samt skicka ansökan vidare i systemet. Programvaran gör inga bedömningar i komplicerade ärenden, men kan hjälpa till med förberedelsearbetet för att underlätta och effektivisera de manuella arbetsprocesserna.